Bán hàng trên Tiktok? Tìm hiểu thêm tích hợp của Anchanto tại đây.
Các sản phẩm SaaS mạnh mẽ và có thể mở rộng để nâng cao hoạt động thương mại điện tử và logistics của doanh nghiệp.

Thư Viện Tài Nguyên

Latest

Anchanto_warehouse_management

Xử lý đơn hàng toàn diện với Quản lý kho hàng của Anchanto

Trong video ngắn này, hãy cùng xem cách xử lý đơn hàng nhanh chóng bằng giải pháp Quản ly kho hàng của Anchanto, với thiết bị cầm tay. Với hệ thống này, các doanh nghiệp có thể dễ dàng xử lý hơn 120.000 đơn hàng trong một ngày trong mùa cao điểm.